Työmaa-alueen sijainti - Kuva: Espoon kaupunki

Työmaa-alueen sijainti – Kuva: Espoon kaupunki

Espoo informoi runsas viikko sitten uusien reittien rakentamisesta (linkki juttuun: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katujen_rakentaminen/Espoonlahti/Lapiarinpolun_ja_Ridarinreitin_rakentaminen/Lapiarinpolun_ja_Ridarinreitin_rakentami(146811) ). Uutisjutun lopussa on linkki yksityiskohtaiseen kuvaan, josta sijainti aukeaa tarkemmin. Rakentavat reitit on nimetty Lapiarinpoluksi ja Ridarinreitiksi. Työ ulottuu Meritien (entisen Hylkeenpyytäjäntien) länsipuolelle ja kulkee Finnoon metroaseman työmaan eteläpuolitse entisen täyttömäen alueelle ja siitä edelleen (karttaa tulkiten) betonisen lämpöputken reunaa parkkipaikan viereen ja liikenneympyrään.

Entisen täyttömäen alueesta tulee maa-aineksen läjityspaikka ja mitä ilmeisemmin myös työn tukikohta.

Metroaseman eteläpuolella mennään siis liito-oravien reviirin ydinalueelle. Puita kaadetaan parhaillaan metroaseman eteläpuolelta ja Syväsalmenkadun varrelta. Metroaseman vierestä on kaadettu puita alueelta, jossa on Suomenojan Luonnon pönttöjä, joista ainakin yksi on ollut useana vuonna liito-oravien asuttama.

Asian tekee kummallisemmaksi ja erikoiseksi se, että ainakin osa työstä on Finnoon keskuksen kaava-alueella, joka ei ole vielä lainvoimainen, vaan Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Espoo tekee taas ”Mäntsälän lentokentät” eli rakentaa kiistanalaisen (ei lainvoimaisen) kaavan sisältämiä reittejä, vaikkapa kunnostuksen nimellä.

Lopuksi vielä lainaus kaupungin tekstistä. ” Polut ja reitit rakennetaan kivituhkapintaisiksi. Nykyinen katuvalaistus uusitaan. Alueelle istutetaan kymmeniä lehti- ja havupuita sekä n. 750 pensasta mm. tuivioita, tyrniä, lamo- ja keltavuohenkuusamaa.”

Toimitti: Jukka Ranta