Ruoppauksesta kerrottiin jo aiemmin. Mutta dokumentoidaan sitä ja sen vaikutuksia vielä lisää kuvin ja Tuomaksen kuvaaman videon avulla. Ruoppauksessa syntyi noin 1-1.5m syvä uoma. Läjityspaikalla paljastuu sitten se, että pohjassa oli muutakin kuin lietettä – no se ei varmaan ole yllätys. Rojun määrä on kuitenkin suuri.

Maaperätutkimus ilmeisesti kartoittaa tällä hetkellä kallioita ja pohjavesiä. “Tuuletusputket” ovat lisääntyneet ja tuntuu siltä, että kairauksen seurauksena on asennettuna aina uusi putki. Antaisi vihjeitä pohjavesien seurannasta. Kova ääni johtuu puskemisesta kallioon.

Suomenlahdentien linjauksella, tulvaniityn ja Tiistilän välisessä metsikössä on tullut puihin lisämerkintöjä.