Aivan Finnovikenin koilisosassa elää kostealla niityllä tiheän kasvuston seassa yksi Suomen harvinaisimmista muurahaisista – Marskiviholainen.

Finnovikenin koillisosasta löytyi kesällä 2008 silmälläpidettävän muurahaislajin,
marskiviholaisen esiintymä (Yrjölä ym. 2008). Löytöpaikka on
kuudes Suomesta ja ainoa pääkaupunkiseudulta (Punttila & Ryttäri 2010).

– Lainaus Enviro Oy:n Finnoon alueen luontoselvityksestä 14.11.2011

Marskiviholaiset uhkaavat muun suunnitellun rakentamisen ohella jäädä jalkoihin. Uutta Finnevikinsiltaa aletaan rakentamaan kosteikon läpi syksyllä 2013. Sillan pitäisi olla valmis 2015. Sillan rakentamisessa tullaan huomioimaan lintujen pesimäaika kerrotaan Espoon kaupungin tiedotteessa.

Finnevikinsillan havainnekuva. Kuva: Espoon kaupunki

Kun tutkii Finnoonlaakson virkistysalueiden periaatteellista yleissuunnitelmaa reitistöstä ja alueiden käsittelystä (luonnos  7.8.2012) niin sieltä voi havaita että läheltä marskikoloniaa tulee menemään myös suunniteltu pääreitti, jota kuvaillaan näin: leveys min. 3 m, kivituhka (tai asfaltti), valaistu, talvikunnossapidetty. Myöskin reviirin vieressä on tilavaraus koululle ja urheilukentille.

Tämä on vasta onneksi luonnos ja mitään lopullista ei ole lyöty lukkoon. Varmaa on että ahdasta tulee tulemaan.

– Tuomas