Altaan suoja-alue - Kuva: Jukka Ranta

Altaan suoja-alue – Kuva: Jukka Ranta

Suomenojan Luonto lahjoitti tänään Espoon kaupunginvaltuustolle, siis jokaiselle valtuuteulle Lintuparatiisi-kirjan ja tietysti toivoen, että päättäjille tulisi enemmän tietoa Suomenojan lintualtaan ja sen ympäröivän luonnon erikoisuudesta. Ja taustaa, miksi sitä kannattaa suojella. Toistaiseksi olemme saaneet positiivisia kommentteja. Ote kirjan mukan mennesstä saatekirjeestä

“.. Kirjan kaikki kuvat on otettu Suomenojalla. Tavoite on näyttää, kuinka mielenkiintoinen alue on, kuinka tärkeää on sen suojelu ja kuinka tärkeää on pitää lähialueen rakentaminen kohtuupuitteissa. Sellaisissa puitteissa, että myös tulevaisuudessa ihmiset voivat iloita ja nauttia ainutlaatuisesta luontoalueesta.

Alueen muuttolinnut ovat nyt syksyn myötä pääosin lähteneet – mutta vain palatakseen keväällä.
Hyvä kuntapäättäjä, rohkaistu kirjan myötä ensi keväänä myös itse katsomaan tätä ainutlaatuista lintukeidasta! “