Suomenojan altailla näkee valitettavan usein vapaana liikkuvia koiria. Lintujen kannalta kyse on ikävästä välinpitämättömyydestä. Yllätäen myös pitkät objektiivit ärsyttävät jostain syystä koiria, jotka ovat usein uhkaavia kuvaajille. Mutta ennenkaikkea Suomenoja on kaupunkialuetta eli on taajammassa. Lisäksi on kyse luontoalueesta, jossa lintujen pesintä on alkamassa.

Alla lainaus Suomen Kennellitton uutisista:

“…metsästyslain säätämä koirien kiinnipitoaika on alkanut 1. päivä maaliskuuta ja jatkuu 19. päivä elokuuta saakka. Tuona aikana ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että koira on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa kuitenkaan pitää muulloinkaan irti toisen alueella eli koira saa olla vapaana ainoastaan luvallisena aikana ja luvallisessa tarkoituksessa.

Metsästyslain lisäksi koirien kiinnipidosta säädetään myös järjestyslaissa. Lain mukaan koira on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Koiraa voi pitää taajamissa vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa. ”

Toivottavasti koiranomistajat muistavat tämän ja myös kunnioittavat sitä.