Rakentajien leiri - Kuva: Jukka Ranta

Rakentajien leiri – Kuva: Jukka Ranta

 

Kun rakentamisessa tapahtuu silmämmäräisesti vähän, luokaamme katsaus, miltä tuleva Finnevikinsilta näyttää eri paikoista katsottuna. Se tulee näkymään pitkälle ja moneen paikkaan. Kuvagalleriassa on sarja, jossa edetään lintualtaan eteläreunalta rantaraitin varteen ja siitä edelleen altaan pohjoisrannalle. Katson siltaa ja ymmärrän, että sillasta on tulossa uuden Finnoon näkyvä maamerkki.

Täyttäharjanteella tehdää taas maaperätutkimuksia. Kesällähän sinne porattiin pohjaveden tarkkailuputkia. Ilmeisesti nytkin on kyse täyttöharjanteen ongelma-aineiden kartoituksesta, jotta aikanaan voidaan päättää miten mahdollista saastunutta maata pitää käsitellä.