Altaan kaakonkulma - Kuva: Jukka Ranta

Altaan kaakonkulma – Kuva: Jukka Ranta

Muutosraportissa kerrottiin kesällä, että allasta aletaan kunnostaa ruoppauksella. Kuten kuvat näyttävät, tähän on todellista tarvetta. Erityisesti kaakkoinen kulmaus on pahasti umpeenkasvanut.Kerroimme myös, että kunnostuksen esisuunnittelussa kuullaan luontoyhdistyksiä. Ensimmäinen kokous oli noin kaksi viikkoa sitten. Kokouksessa oli Suomenojan Luonnon lisäksi mukana myös Tringa. Tässä pähkinän kuoressa keskeiset asiat:

  • Altaalla suoritetaan ruoppausta, ensisijaisesti kaakonkulmassa. Lisäksi poistetaan kannaksia jotta pienpetojen (lähinnä supikoira ja kettu) pääsy estyisi pesintäalueelle.
  • Pienpetojen loukutusta tehostetaan.
  • Lintutornien väliseltä alueelta pyritään poistamaan näköesteitä (esimerkiksi osmankäämejä ja puunoksia) sekä myös puunoksia eteläisen kävelytien länsiosasta liito-oravien reittejä vaarantamatta – näkyvyys paranee purkukanavaan.
  • Altaan vesitaseesta huolehditaan johtamalla metrotunneleihin valuvaa pohjavettä tarvittaessa altaalle. Pinnan korkeus pyritään pitämään vakiona ja altaalle asennetaan pysyviä pinnankorkeusmittareita
  • Tuli esille, että hentokarvalehteä ei ole tänä kesänä näkynyt. Omista kuvistani (JR) katsellen, sitä näyttäisi olleen vielä keväällä 2018.
  • Ei pidä ihmetellä, jos soutuvene näkyy altaalla tai drooneja sen yläpuolella – nämä liittyvät todennäköisesti esiselvitykseen.

Edellisessä muutosraportissa kerrottiin puhdistamolla tapahtuneesta lähes kaksi kuukautta kestäneestä vuodosta. Kokouksessa herätti keskustelua ja muutenkin on keskusteltu, mihin vuotovedet ovat valuneet. Asia tuli aikanaan julkiseksi linkin MTV:n jutun myötä,

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hajumysteeri-espoossa-voimakas-loyhka-yllatti-margitin-ulkoilulla-mita-on-tama-mommo-suositun-lintulammen-pinnalla/7517220#gs.5gdsc1

Tuolloin HSY kiisti kaiken ja esimerkiksi kirjoitti 20.8 Twitterissä seuraavasti:

” Suomenojan lintulammessa kelluu pohjan ravinteikasta maa-ainesta, joka on noussut lämpimän ja kuivan ajan seurauksena ojan pintaan. Kyse ei siis ole #jätevesi’päästöstä. Jätevedenpuhdistamolta ei kulje putkea tai muuta yhteyttä ojaan. #päästö #espoo”

Tämähän on miltei suoranainen vale. Millä tavalla altaalle johdetaan puhdistamon häiriön tai ylikuormituksen aikana vettä altaalle, joka on puhdistamon tasausallas? Ei kai ne lennä sinne. Puhdistamolta tulee putki kanavaan, joka on eteläisen kävelytien pohjoisreunalla ja purkautuu suoraan altaalle. Myöhemmin sitten julkaistiin tiedotteet, jotka ovat myös edellisessä muutosraportissa. Nytkin altaan kaakkoiskulmassa kelluu vihreä lautta. Olisi kiva tietää sen alkuperä: levää, puhdistamojätettä vai jotain muuta.

Parkkipaikan liikenneympyrää on ehostettu ja on nyt aika siistin näköinen. Lisäksi on ilmeisesti tekeillä uusi kiertotie, joka toistaiseksi jää rakennetulle mäentöyräälle.