Kyselin HSY:ltä sulamisveden suoloista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta. Seurauksena oli hyvin informaatipitoinen ja hyödyllinen postien vaihto. HSY informoi harvinasen hyvin asioista – kiitettävää ja poikkeuksilta toimintaa nykyaikana.

Alla lainaus oleellisen infon kannalta:

“Nykyisellään altaassa kyse ei ole harmaista vesistä (yleensä termillä tarkoitetaan kotitalouden muita jätevesiä kuin vessavettä) eikä käsitellystä jätevedestä, vaan siitä putkea pitkin puhdistettavaksi tulevasta vähän sakeammasta jätevedestä. Muistaakseni veden jakopiste on heti välpän jälkeen. Vettä johdetaan tarvittaessa altaaseen ja se otetaan samaa reittiä takaisin puhdistamolle käsiteltäväksi, kun puhdistamo pystyy sen käsittelemään. Jätevedessä on kalkkia ja muita suoloja ja se on varsin ravinteikasta. En usko, että tiealueelta tuleva suolakaan olisi altaassa ongelmallista, mutta nyt sinne menevä suola ei siis johdu tiesuolauksesta. Jokusen kerran allas on täyttynyt merivedestäkin, kun Finnoobäckenistä erottava pato ei ole kovin korkea, nyt tehtävän korotuksen jälkeen noin +1,2 m keskimääräisestä merenpinnasta (v. 1960 korkeusjärjestelmä).”

Siis urbaanilegenda altaiden täytöstä käsitellyillä jätevesillä ei pidä paikkaansa. Samaten suolataspaino tulee uuteen valoon.

Kiitoksia HSY:lle

– Jukka