KHO:n päätöksestä 2009:77 lainaus:

“Asemakaavaa laadittaessa ei ollut riittävällä tarkkuudella selvitetty venesataman laajentamisen vaikutuksia Suomenojan altaan ja Suomenojanpuron suualueen linnustollisiin
arvoihin. Näin ollen kaava-asiakirjojen perusteella ei ollut mahdollista ratkaista, täyttikö
asemakaava maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa ja 39 §:n 2 momentissa säädetyt vaatimukset luonnonarvojen vaalimisesta. Kun vielä otettiin huomioon lintudirektiivin 4 artiklan 4 kohdan viimeisen virkkeen tulkintavaikutus, asemakaava ei tältä osin ollut perustunutmaankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä edellytettyihin riittäviin tutkimuksiin, ja selvityksiin. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös on sen vuoksi ollut kuntalain 90 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

Tämän vuoksi Helsingin hallinto-oikeuden ja Espoon kaupunginvaltuuston päätökset on kumottava.”

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan aluetta koskee siis Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita koskevat velvoitteet, vaikka alue ei kuulukkaan verkostoon virallisesti. Joten muutoksia ja uusrakentamista suunniteltaessa pitää tehdä asianmukaiset selvitykset ja arvioinnit.

Tästä on hyvä muistuttaa nyt, kun alueella meneillään rakentamiseen liittyviä hankkeita. Metrotunnelin linjaukseen liittyviä maaperätutkimuksia on tehty loppukesästä lähtien. Tästä ja niiden vaikutuksista on kirjoitettu jo aiemmin. Tutkimukset jatkuvat edelleen. Alue tulee myllättyä kunnolla, kun sitä ajellaan ristiin rastiin useamman kerran. Näyttää siltä, että jo kertaalleen kairattuja kohteita kairataan toiseen kertaan ja mitä ilmeisemmin myös uusia kohteita.

Tämän seurauksena alueelta on hävinnyt rauhoitettujen kasvien kasvupaikkoja. Joidenkin harvinaisuuksien, kuten kevätesikon, pikkutalvion ja hentohelmililjan kasvupaikat on käännetty useampaan kertaan ja varmistettu niiden häväminen. Ilmeisesti kaupungilla on pysvä, kertakaikkinen lupa hävittää rauhoitettuja kasvia ja muita harvinaisuuksia.

Mielenkiinnolla ja hivenen pelokkaana odottaa sitä, mitä altaan pinnan korotus ja kaakkoisnurkan ruoppaus saa aikaseksi. Kuinka paljon pinnan kohoaminen vaikuttaa altaan reunan pesimäpaikkoihin ja keskustan ruovikoihin. Ja ennen tätäkään työtä tuskin arviointeja on tehty. On kuitenkin todettava, että HSY kysyi neuvoa etukäteen ja oli mm. Tringaan yhteydessä. Tämä on positiivista ja kiitos siitä.

– Jukka