Hyljetien kuilu - Kuva: Jukka Ranta

Hyljetien kuilu – Kuva: Jukka Ranta

Olemme jo jonkin aikaa aprikoineet, mitä tulee Hannuksen viljepalstojen tilalle, Hyljetien ja Kaitaantien kulmaukseen. Sinne tulee Hyljetien kuilu. Tämän kertoo alueelle ilmaantunut infotaulu. Siis enemmän huollon ja pelastustöiden tarpeeseen liittyvä seikka – ei varsinaisesti asematöitä. Alueelle kasataan myös kiviä, jotka tulevat muista metron työpisteistä.

Kaitaantien varrella voi nykyisin nähdä monelaisia kulkupelejä ja muuta rakentamiseen liittyvää. HSY:n verkko-osaston rakennus Hyljeluodontiellä on “raatona” vielä pystyssä, vaikka purkutyö onkin jatkunut.