Liito-oravan pönttopuu Tiistilän metsässä - Kuva Jukka Ranta

Liito-oravan pönttopuu Tiistilän metsässä – Kuva Jukka Ranta

Kaitaantien uuden osan varteen on tulossa asuintaloja. Aluee, ns. Djupsundsbäcken-Finnoo kaava tuli lainvoimaiseksivajaa vajaa vuosi sitten. Asiaan liittyvien uutisten mukaan rakentaminen alkaisi Kaitaantien eteläpuolelta. Nyt eteläpuolella rakennetaan suoja-aitoja ja tehdään maaperätutkimusta. Lisäksi katuun on tehty erilaisia merkintöjä. Ehkäpä pääsemme näkemään uuden Finnoon rakentamisen aloittamisen lähiaikoina.

Myös Tiistilän ympyrän lounaispuolelle, Tiistilän metsän kalliolle on tulossa asuntoja. Vaikka kaupungin elimissä on hankkeelle näytetty vihreää valoan, kaava ei liene vielä lainvoimoinen. Kaava-alueella tai sen reunalla on Suomenojan Luonnon liito-oravan pönttöpuu. Nyt tämä on merkattu keltapunaisella huomionauhalla. Näitä on Espoon kaupunki perinteisesti käyttänyt merkitsemään puita, joita ei saa kaataa. Pönttöpuun ympäriltä on lisäksi poistettu kaatuneita/kaadettuja runkoja.

Entinen täyttömäki on kuin suuri kenttä.