Finnoonsillan väylä rakentuu - Kuva: Jukka Ranta

Finnoonsillan väylä rakentuu – Kuva: Jukka Ranta

Finnoonsilta ei ole silta vaan katu, joka lähtee Rustohollarinkadulta Plantagen edestä ja yhtyy Suomenlahdentiehen ja muuttuu Kaitaantieksi. Kaitaan tie kulkee Hannuspellon läpi ja Bondaksen sillan jälkeen jatkaa nykyisen Kaitaantien reittiä. Tulevan Finnoonsillan reitille läjitettiin keskustelua herättäneet kivet kesällä 2013. Tällä hetkellä pohjoispäässä eli Rustohollarinkadun puoleisessa päässä tehdään tiepohjan rakennustöitä. On räjaäytetty kallioita, tasattu – väylä näkyy hyvin maastossa.

Finnoonsillan eteläinen pää on edelleen kivivarastona. Työt alueella jatkuvat vielä tie valmistumisen jälkeen. Seuraavassa vaiheessa tehdään Länsimetron jatkeen työ- ja huoltotunneli, kunnes suuremmat rakennusprojektit alkavat. Hannusbaana, eli Kaitaantien uusi osuus sen sijaan näyttää valmiilta. Katuvalotkin ovat jo paikoillaan.

Finnevikin silta kuoriutuu edelleen kapaloistaan.