Muraali näkyy hienosti mereltä - Kuva Tommi Heinonen

Muraali näkyy hienosti mereltä – Kuva Tommi Heinonen

Heinäkuu on perinteisesti rakennusalalla lomaviikko. Hiljaista oli nytkin. Myöskään Espoo ei tiedottanut rakentamispäätöksistä tai rakentamiskohteista. Päättäjilläkin oli loma. Rakentamiseen liittyen merkittavin asia oli Finnoonsillan uusimman osa avaaminen. Plantagen’in edestä pääsee nyt suoraan Kaitaantielle.

Näkyvä asia oli myös altaan eteläreunalia tapahtunut puiden kaato. Kaadon jälkeen on paikalla iso aukko, joka tietysti parantaa näkyvyyttä altaalle. Viime syksynä oli kaupungin kanssa keskustelua, että altaan reunalta ei saa kaataa puita liito-oravien takia. Ainoastaan alaoksia saa karsia. Nyt aukko on sen verran suuri, että siitä ei liito-oravat enää yli mene. Tosin sarkasesti voisi todeta, että liito-oravien kulkureittiä ei enää tarvita, koska puhdistamon edustan metsiköiden myllerrys on karkoittanut liito-oravat. Yhtään papanalöytöä ei ole havaittu tien rakennustöiden aloittamisen jälkeen.

Puita on kaadettu myös kävelytien ja voimalaitoksen aidan välistä. Kaadetuissa puissa molemmin puolin oli pikkulintujen pesiä ja useilla on parhaillaan toiset poikaset. Ei varmaan tarvitse sanoa, mitä tarkoittaa pesien hävittäminen pesintä aikana.

Korjaus 17.8. 2020: Poistettu epäily, että puiden kaadon takana olisi Fortum. Fortumin viestintä kertoi positiivisessa hengessä sähköpostilla: “Fortum ei ole kaatanut kyseisiä puita eikä myöskään ole pyytänyt muita osapuolia tekemään sitä.” Olisi pitänyt huomata heti, että sähkönsiirto on muiden vastuulla. Kysyin hyvissä ajoin ennen raporttia asiaa Espoon Ympäristökeskukselta. En saanut vastausta. – JR

Lopuksi positiivista asiaa: voimalaitoksen muraali näkyy hienosti merelle.

Koosti: Jukka Ranta