Finnoonsilta jatkuu ja Metrokeskus alkaa nousta - Kuva: Tommi Heinonen

Finnoonsilta jatkuu ja Metrokeskus alkaa nousta – Kuva: Tommi Heinonen

Finnoonsilta (tai Suomenojansilta riippuen kartasta, jota katsot) alkaa Länsiväylältä ja sen uusi osa työn alla Plantagelta Hannuspellonmetsän läpi. Sen varrella on Länsimetron Finnoon aseman työmaatunneli. Sen linjauksella oli myös kuuluisa Hannuspellonmetsän kivien läjityspaikka tai oikeammin kivien välivarastointi. Kivet ovat vähitellen hävinneet ja kadun linjaus on tullut näkyviin.

Finnevikinsillan yli tuleva Suomenlahdentie yhtyy Hannuspellonmetsässä tai Finnoonkallion edessä Finnoonsiltaan ja edelleen Kaitaantiehen. Finnoonsillan, Kaitaantien, Hylkeenpyytäjäntien ja Hyljeluodontien muodostamaan risteyskokonaisuuteen nousee Finnoon metrokeskus.

Kivien varatointipaikan eteläpuoli Hylkeenpyytäjäntielle ja Kaitaantielle on ollut metsää. Kuluneella viikolla saapuivat metsurit koneineen ja vuorokaudessa kaatoivat metsän. Se oli ensi askel Finnoonsillan loppuosan ja metrokeskuksen töiden aloittamiselle.