Finnoonsilta - Kuva: Jukka Ranta

Finnoonsilta – Kuva: Jukka Ranta

Finnoonsillan uusi osa tai jatko-osa alkaa Plantagen valoista ja menee Hannuspellon metsän läpi uudelle Kaitaantielle. Jatkossa myös Finnevikin sillan ylittävä Suomenlahdentie päättyy Finnoonsiltaan. Hannuspellon metässä tapahtuneen puiden kaadon jälkeen Finnoonsillan uoma avattiin, mutta se toimi lähinnä louheen varastointipaikkana. Sen varrella myös Lansimetroon liittyvän Finnoon aseman työtunneli. Pitkään kiviä siirettiin paikasta toiseen ilman näkyvää muutosta.

Mutta nyt Finnoonsilla tapahtuu. Näyttäisi nimittäin, että se on nyt sepelin ja soran varasto. Paikalla on isoja sepeliseiniä ja kukkuloita.
Onkon sepeli murskattu paikalla tai tuotu esimerkiksi Hannuksen kasvimaiden murskaamosta jää arvailuksi. Mielenkiintoista on myös seurata, onko tämä kadun rakentemisen alku vaiko edelleen varastointia.