Uudenmaan ELY-keskuksella on sataman YVA:n seurantasivusto. Sivustolla ovat kaikki oleelliset dokumentit. Uutena on nyt ELY-keskuksen lausunto hankkeesta (Yhteysviranomaisen lausunto) ja YVA:sta esitetyt muut lausunnot ja kommentit. Kannattaa tutustua.

Miten sen nyt kauniisti sanoisi: merentäyttäjillä tulee olemaan vaikeata.

– Jukka