Finnevikinsillan vartijat - Kuva: Jukka Ranta

Finnevikinsillan vartijat – Kuva: Jukka Ranta

Niinkuin otsikko kertoo avataan Finnevikin silta Espoo-päivänä. Seuraavassa lainaus Espoo-päivän ohjelmasta:

“Finnoon ja Matinkylän yhdistävä uusi Finnevikinsilta avataan juhlallisesti nauhanleikkauksella klo 10-10.30. Sen jälkeen sillalla jatkuu kansanjuhla, jossa Finnoon aluekehityksen tavoittelema kestävä kehitys toteutuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämän peräkonttikirppiksen muodossa. Suomenojan Luonto järjestää lintujen tunnistus- ja kuvausopastusta.”

Siltaa viimeistellään. Ja niinkuin aiemmin on kirjoitettu on työmaatie purettu. Tulvaniityn vesi päässa taas virtaamaan vapaasti. Lokit ovat ottaneet nopeati omakseen sillan kaiteet ja sillan alla olevan veden.

Toinen talven yli ja kevään jatkunut työ on ollut tallien laajennus. Tallit kasvaa ja vaatii lisää tilaa. Laidunalue on laajennettu tulvaniityllä ja Tiistilän metsässä. Tämä ei ole välttämättä hyvä asia. Perhoset ja sudenkorennot kärsivät tästä. Samaten aitaus sulkee liikkumisen julkisella alueella ja estää tulvaniityn kasviston ja hyönteisten tutkimisen ja kartoituksen.