Alla Espoon tiedote kokonaisuudessaan:

Lintujen pesimärauha turvataan Finnoossa

31.3.2014 klo 10.59

Rakennusrauha

Finnoon lintukosteikon välittömässä läheisyydessä tapahtuvat pesinnälle merkittävästi haittaa aiheuttavat työvaiheet hiljenevät lintujen pesintäajaksi. Talvikaudella työmaalla on tehty pitkää päivää, jotta tarvittavat louhinnat ja katu- ja siltarakenteiden paalutukset saadaan valmiiksi ennen pesimärauha-ajan alkamista. Poikkeuksellisesta talvesta huolimatta työmaa on edennyt aikataulussa ja kosteikkoalueen läheisyydessä voidaan jatkaa häiriöitä aiheuttamattomilla työvaiheilla.

Suomenojan Luonto ry:n havaintojen mukaan ensimmäiset muuttolinnut ovat saapuneet lintualtaalle ja tappelut reviireistä osin jään peittämällä altaalla ovat alkaneet. Kevät on muuttolintumielessä siis virallisesti alkanut. Näitä kansainvälisiä pesänrakentajia saapuu lisää päivittäin. Käynnissä olevalla työmaalla Suomenlahdentiellä huolehditaan siitä, että linnut saavat rakentaa pesänsä rauhassa.

Suomenlahdentie on liityntäliikenteen yhteys Matinkylän tulevalle metroasemalle, kun metro aloittaa liikennöinnin vuoden 2016 syksyllä.

Lintujen pesimäaikana lintukosteikon läheisyydessä Suomenlahdentiellä ja lähialueilla rajoitetaan kovia ääniä aiheuttavia töitä. Näitä ovat mm. lyöntipaalutus, kallion poraus, tärinä ja räjäytykset lintukosteikon läheisyydessä. Pesimärauhan takia erityisesti meluavien työvaiheiden teko on kielletty 1.4-15.8. Muutoin työmaalla on Espoon ympäristökeskuksen lupa tehdä paalutustöitä arkisin pääsääntöisesti klo 7.00-18.00. Yli 200 m päässä asutuksesta töitä voidaan tehdä illalla klo 21.00 saakka.

Rannan havaintovihko täyttyy

Luontovalokuvaaja Jukka Ranta seuraa kevään etenemistä lintukosteikolla ja rakentamista Finnoossa. Havaintovihkoon Ranta on merkinnyt jo melkein kaikki muuttolinnut, kuten erikoisimmat harmaasorsan, punasotkan ja liejukanan. Ensimmäiset poikueet nähdään Rannan arvion mukaan toukokuun puolivälissä. Mustakurkku-uikkua odotellaan vielä saapuvaksi, se tulee yleensä vasta, kun jäät ovat lähteneet, kertoo Jukka Ranta.

Työmaan juoksumetrejä vaimennetulla vasaralla

Tietyömaa etenee aikataulussa: Kaitaantien ja Finnevikinsillan paalutustyöt on tehty, samoin Bondaksen sillan kohdan uoman siirtotyö, Suomenlahdentien pohjaa on vahvistettu.

Kaitaantielle teräsputkipaaluja on lyöty noin 7 000 juoksumetriä, lisäksi kaikki Finnevikinsillan teräsputkipaalut halkaisijaltaan 600-1 000 mm ja Suomenlahdentien teräsbetonipaalut (1400 juoksumetriä) ovat paikoillaan.

Tällä hetkellä käynnissä on Kaitaantien ja Finnevikinsillan paalutus. Tämä tehdään täryttämällä, joka ei aiheuta häiritsevää melua. Meluhäiriön vähentämiseksi työmaalla käytetään vaimennustekniikkaa. Esimerkiksi kiviä ja lohkareita rikottaessa käytetään iskuvasaraa, jonka melua on vaimennettu (cityrammer) ja lyöntipaalutuskoneessa on vaimennettu iskupesä.

Lisätietoja:

Rakentamispäällikkö Ilpo Korhonen

p. 046 877 2086.