Voimalaitoksen savut ja kuunlasku - Kuva: Jukka Ranta

Voimalaitoksen savut ja kuunlasku – Kuva: Jukka Ranta

Espoo ja Fortum ovat jo pidemmän aikaa uutisoineet, että sähkön ja kaukolämmön tuotanto muuttuu Espoossa hiilineutraaliksi. Viimeinen asiaan liittyvä uutinen tuli kuluneella viikolla. Siinä kerrottiin Espoon kaupungin ja Fortumin välisestä sopimuksesta, linkki juttuun: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_ja_Fortumin_yhteistyolla_kaupungi(174071)

Miten hiilineutraalisuus sitten aiotaan toteuttaa. Tätä kuvaa Fortumin tavoitteisiin liittyvä roadmap, joka löytyy tällä linkillä: https://www.fortum.fi/espoo

Suomenojan kannalta uutinen sisältää merkittävän asian: hiilenpoltto loppuu Suomenojalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin hiiltä polttava viimeinen laitos-osa suljetaan, ensimmäinen on tarkoitus sulkea jo 2021. Tämä on sinällään positiivinen asia. Mielenkiintoista on kuitenkin pohtia mitä tästä seuraa ja mitkä ovat vaikutukset lintualtaaseen.

Mitään yksityiskohtaista tietoa artikkelissa ei näy, mitä kaikkea Suomenojalle jää ja mitä lähtee pois. Mutta tämä ainakin selviää:

– Suomenojalle tulee jätenveden lämmöntalteenottoyksiköitä lisää (kun Blominmäen puhdistamo ja sen purkuputki valmistuu)

– hiilenpoltto loppuu 2025, mutta mitä sen jälkeen? Puretaanko laitos vai konvertoidaanko se ns. biopolttoaineille on ei jutusta selviä. Kaavakartoissa on ollut varaus voimalaitoksen edustalle laivalaiturille (joskus kerrottiin, että sinne tuodaan puupellettejä). Onko Nuottalahti riittävän syvä, on tietenkin kysymys. Mutta suunnitelmissa on ollut tavoite ruopata Nuottalahtea

– maakaasunkäyttö jatkunee? Tästä ei ole tosin mainintaa.

Oletin, että Finnoonsiltaa pääsisi Plantagenilta Kaitaantielle tämän seurantajakson aikana. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Finnoonsillan Plantagenin pää pysyi suljettuna, näin oli ainakin kuluneen viikon perjantaina.

Koosti: Jukka Ranta