Bondaksen silta - Kuva: Jukka Ranta

Bondaksen silta – Kuva: Jukka Ranta

Bondaksen silta nousee tämänhetkisen Kaitaantien viereen. Uusi tie tulee kulkemaan siltaa pitkin Djupsundsbäckenin yli. Iivisniemestä katsottaessa Hanhuksen ja Bondaksen maat ovat jääneet kiviryökkiöiden taakse. Aiemmin viikolla oli uutinen, että Bondaksen sillan kansi valettiin kuluneen viikon alussa. Tämä ehkä avaa näkymää pikkuhiljaa uudelleen.

Itse Hannuksessa tehdään uuden tien pohjaa. Kulttuurimaisema muuttuu. Mihin suuntaan? Ehkä parempaan, kun varikko- ja varastokäytössä ollut alue siistiytyy ja perinnealueen vieressä ei enää ole epämääräiselta näyttävää varastoaluetta. Kuten aiemmin on jo mainittu on myös puron uomaa kunnostettu ja siistitty.