Orsivesinäytteitä otettiin - Kuva: Jukka Ranta

Orsivesinäytteitä otettiin – Kuva: Jukka Ranta

Sillan avajaiset lähestyvät ja niinpä siltaa päällystetään ja valotolppia asennetaan sillalle. Lokit näyttävät edelleen toimivan siltavahtina. Linnut ovat myös löytäneet sillan alle, tulvaniitylle palautuneen veden.

Ruderaatilla kerättiin näytteitä orsivesiputkista, siis savikerroksen päällä olevasta vedestä. Näytteet otettin 4m syvältä. Jonkinverran on löytynyt liotinperäisiä klooriyhdisteitä. Ei häyttäviä määriä, mutta kuitenkin. Vaikka itse maanäytekohdista ei näitä juuri löytynyt, niin orsivesipitoisuudet heijastelevat, että maassakin klooriyhdisteitä on.

Rakentaminen näyttää laajentuneen jo Hyljetienvarteen. Onko kyse Finnoonsillan jatkamisesta vaiko Metrokeskuksen aloittamisesta, sen aika näyttää.

Talli näyttää laajentuvan kiivasta vauhtia. Laidun ulotuu jo aivan Kalastajantien reunaan. Expansiivisestä ratsastuskoulusta on muodostumassa pikkuhiljaa uhka tulvaniityn luonnolle.