Lintutornin ympäriltä on karsittu puita - Kuva: Jukka Ranta

Lintutornin ympäriltä on karsittu puita – Kuva: Jukka Ranta

Kuten on aiemmin kerrottu, on altaan ja sen ympäristölle laadittu hoito-ja kunnostussuunnitelma. Projekti loppui loppukeväästä ja raportti tuli kaikkien ladattavaksi lokakuussa.

Projektiryhmä sai paljon toiveita näköesteiden postamisesta altaan reunalta ja itäisen lintutornin ja puron välistä, jotta myös tulvaniitylle olisi tarkkailijoille parempi näkyvyys. Nämä kirjattiin raporttiin. Kaupunki aloitti kuluneella viikolla puiden ja pensaiden karsinnan. Altaan reunalta poistettiin pensaita ja myös puustoa. Lintutornin takaa poistettiin puita kuten myös myös polun ja puron välistä. Ilme ja näkyvys parani paljon. Poistamiset oli tarkaan ohjeistettu miltei puukohtaisesti. Lintuoraville piti jättää kulkureittejä ja arvopuita säästää. Karsinta tehdään valmiiksi tämän syksyn aikana.

Ensi syksynä, lintujen muuton jälkeen on luvassa polun parantaminen ja sen uudelleen soraus.