Suomenlahdentien suunnitelma ja kaavaehdotus on nähtävillä Avoin Espoo sivustolla. Tässä suora linkki aineistoon

http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1;28;29;1047;1098;46351;141736;143039

Muistutukset pitää olla kaupungilla 26.1.2012.

Kaavaselotuksesta löytyy mielenkiintoinen kohta, joka alla lainattuna (alleviivaus lisätty):

“Suojelujärjestö Bird Life Finland on tehnyt kantelun EU-komissiolle Suomen
valtiota vastaan koskien mm. Finnoon linnustoalueen liittämistä Natura 2000-
verkostoon keväällä 2009. Vuoden 2010 lopussa ministeriöltä tuli tieto, että pilottimenettely
Suomenojan mahdollisesta liittämisestä Naturaan on päättynyt
siihen, että komissio ei ole hyväksynyt Suomen esittämiä vastauksia eikä komission
mahdollisista jatkotoimista ole vielä tietoa. Ympäristöministeriössä
valmistelusta vastaavien virkamiesten kanssa on käyty neuvottelu ja Suomen
kantaa ei olla muuttamassa.”

Muistiin merkitsi: Jukka