Sataman ruoppauksen ja meren täytön YVA-kokous

Ruoppaukseen ja merentäyttöön liittyvä YVA-tilaisuus järjestettiin kuluvan viikon tiistaina. Kyse oli ns. sidosryhmien työpajatilaisuustilaisuus (järjestöt, yhteisöt, yritykset, taloyhtiöt jne.). Tilaisuudessa tehtiin nykytila-arviointia työryhmissä. YVA-suunnitelmassa esitettyjä vaihtoehtoja ei vielä arvioitu, vaan sen aika tulee elo-syyskuussa. Tosin yllättäen tuotiin esiin uusi vaihtoehto (kts. kuvat). Perusteluina sanottiin, että se on lähellä lopullista kaavaehdotusta. Se ei ollut esillä aikanaan…