Merkittäviä papanoita

Suomenojan lajeihin liittyvän selvityksen yhteydessä on löytynyt usea liito-oravan reviiri. Karkeasti voisi sanoa, että niitä lähes kaikilla allasta ympäröivillä metsäalueilla. Ne ulottuvat pitkälle kaavaillun suoja-alueen ulkopuolelle. Niitä on myös kummankin suunnitelmissa olevan Suomenlahdentien linjauksen reitillä.