Suomenlahdentien suunnitelma ja kaava nähtävillä – 16.1.2012

Suomenlahdentien suunnitelma ja kaavaehdotus on nähtävillä Avoin Espoo sivustolla. Tässä suora linkki aineistoon http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1;28;29;1047;1098;46351;141736;143039 Muistutukset pitää olla kaupungilla 26.1.2012. Kaavaselotuksesta löytyy mielenkiintoinen kohta, joka alla lainattuna (alleviivaus lisätty): ”Suojelujärjestö Bird Life Finland on tehnyt kantelun EU-komissiolle Suomen valtiota vastaan koskien mm. Finnoon linnustoalueen liittämistä Natura 2000- verkostoon keväällä 2009. Vuoden 2010 lopussa ministeriöltä tuli tieto,…