Finnoon osayleiskaava – asukastyöpaja 28.11.2011

Asukastilaisuus kaavasta oli maanantaina 28.11. Avoin Espoo sivustolla ei ole vielä tilaisuuden aineistoa – maininta, että on valmisteilla. Suunnittelijat sanoivat suoja-alueen olevan Tringan ehdotuksen mukainen – tästä tuli erimielisyyttä Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin pj:n kanssa. Hänen mielestään se ei pitänyt paikkansa. Suoja-alue lännessä ulottuu varikkoalueelle saakka eli täyttöharjanne kuuluu mukaan. Mitä sille tehdään (kunnostetaan, maisemoidaan) on…